Aanvullende Ziektekostenverzekering

Algemeen

De Equipe 2, Equipe 3, Equipe 4 Ziektekostenverzekering zijn aanvullende verzekeringen en kunnen worden afgesloten mits voor het paard/pony een Equipe 2 Paardenverzekering, Equipe 3 Paardenverzekering of Equipe 4 Paardenverzekering is afgesloten met een minimaal verzekerde waarde van € 1.000,-. De Equipe 4+ Ziektekostenverzekering kan worden afgesloten mits voor het paard/pony een Equipe 4 Paardenverzekering is afgesloten met een minimaal verzekerde waarde van € 5.000,-.

Indien een Ziektekostenverzekering wordt afgesloten, worden de kosten vergoed van diergeneeskundige hulp, die het gevolg zijn van een gebeurtenis die verzekerd is op de betreffende Equipe 2 Paardenverzekering, Equipe 3 Paardenverzekering of Equipe 4 Paardenverzekering die op het polisblad staat vermeld.

Dekking

 • De maximale schadevergoeding per verzekeringsjaar bedraagt 100% van de verzekerde waarde van het paard/ de pony met een maximum van € 4.500,-
 • Per gebeurtenis geldt een eigen risico van 25% van het bedrag dat onder de dekking van de polis valt.
 • Voor de Aanvullende Equipe 2, Equipe 3 en Equipe 4 Ziektekostenverzekering bedraagt de jaarlijkse eigen bijdrage € 150,- en voor de aanvullende Equipe 4+ Ziektekostenverzekering bedraagt deze jaarlijkse eigen bijdrage € 250,-.
 • Indien er veterinaire kosten worden gemaakt die ook onder de dekking van de paardenverzekering vallen, worden deze vergoed volgens de bepalingen van de Aanvullende ziektekostenverzekering
 • Per gebeurtenis worden maximaal 30 dagen stallingkosten vergoed, mits noodzakelijk voor de behandeling van het paard
 • Behandelingen van ernstige aandoeningen (zoals o.a. kreupelheid en peesblessures) dienen altijd te geschieden door een Erkend Keuringsdierenarts Paard.

Uitsluitingen

 • Alle kosten die verband houden met dekking, dracht of geboorte
 • Kosten van preventieve behandelingen zoals vaccinaties, gebitsverzorging en ontwormen
 • Kosten van beslag en orthopedisch beslag
 • Acupunctuur, homeopathische behandelingen en andere alternatieven geneeswijzen.
 • Kosten van de volgende vervolgonderzoeken: Scintigrafie, MRI scan, CT-scan, PRP therapie, Stamceltherapie, Tildren-infuus, Shockwave therapie, IRAP therapie.
  (Zie Equipe 4+ Ziektekostenverzekering indien u deze onderzoeken, c.q. behandelingen wenst te verzekeren).
 • Op recept voorgeschreven medicijnen en afgegeven medicijnen die niet direct gerelateerd zijn aan de gedekte gebeurtenis
 • Kosten van voedingssupplementen, hormoonkuren en niet geregistreerde medicijnen
 • Kosten te betalen voor een behandeling die voorkomen had kunnen worden door zorgvuldige vaccinatie en ontwormen
 • Transport- en reiskosten van en naar de kliniek
 • Kosten van keuringen, attesten en dierenartsverklaringen
 • Kosten van castratie, sterilisatie en klophengstoperaties
 • Kosten van euthanasie, sectie (tenzij door verzekeraar geëist), destructie en crematie

Premie

Aanvullende Equipe ZiektekostenverzekeringNetto premie per jaar
– in combinatie met Equipe 2 Paardenverzekering€ 125
– in combinatie met Equipe 3 Paardenverzekering€ 200
– in combinatie met Equipe 4 Paardenverzekering
• Equipe 4 Ziektekostenverzekering
• Equipe 4+ Ziektekostenverzekering
€ 275
€ 375

Deze verzekering kan niet worden afgesloten voor dravers en renpaarden die actief zijn in de wedstrijdsport.

Volledige voorwaarden Ziektekostenverzekeringen