WA-dekking Paard (aanvullend)

Het is mogelijk om aanvullend op de Equipe 2, Equipe 3 of Equipe 4 Paardenverzekering een WA-dekking af te sluiten voor uw paard(en).

Indien u uw paard particulier houdt en gebruikt, zal het aansprakelijkheidsrisico in veel gevallen zijn meeverzekerd op uw particuliere WA-verzekering (AVP). Wij adviseren dan ook om dit eerst goed na te vragen bij uw eigen WA-verzekeraar. Indien het aansprakelijkheidsrisico niet is meeverzekerd op uw AVP, dan kunt u dit aanvullend bijverzekeren op uw paardenverzekering.

Verzekerde som

U kunt kiezen uit de volgende rubrieken:

  • Verzekerde som € 250.000,-
  • Verzekerde som € 500.000,-

Gedekte risico’s

Deze aanvullende verzekering biedt dekking tegen wettelijke aansprakelijkheid jegens:

  • Accidenteel lichamelijk letsel of ziekte (dodelijk of niet-dodelijk) bij derden.
  • Onopzettelijk verlies of schade aan materiële eigendommen van derden.

Premie

Indien u kiest voor een verzekerde som van € 250.000,- bedraagt de netto jaarpremie € 25,00.

Indien u kiest voor een verzekerde som van € 500.000,- bedraagt de netto jaarpremie € 50,00.

De genoemde bedragen zijn exclusief assurantiebelasting.

Voorwaarden

Aanvullende voorwaarden WA-dekking paard