Equipe Zorgverzekering Paard

Wenst u uw paard goed te verzekeren voor dierenartskosten, maar heeft u geen interesse in een uitkering indien uw paard komt te overlijden of totaal blijvend ongeschikt wordt, dan is de Equipe Zorgverzekering Paard een unieke verzekering waarbij alleen de dierenartskosten zijn verzekerd.

Gedekte risico’s

Deze verzekering vergoedt dierenartskosten ten gevolge van:

  • Een ziekte
  • Een ongeval
  • Een aandoening aan het bewegingsapparaat (zoals kreupelheid)
  • Fysiotherapie, Shockwavetherapie, Bisfosfonaten, Osteopathie/Chiropractie, een CT-scan, een MRI-scan, een Scintigrafie en regeneratieve therapieën

Gratis meeverzekerd

Indien uw paard plotseling komt te overlijden ten gevolge van een acuut verlopende ziekte of een ongeval, heeft u recht op een beperkte schadevergoeding. De uitkering bedraagt in dit geval eenmalig € 1.150,00.

Vergoeding

De maximale schadevergoeding per verzekeringsjaar bedraagt:

  • € 2.500,00 voor een ziekte
  • € 1.500,00 voor een ongeval
  • € 2.500,00 voor een aandoening aan het bewegingsapparaat

Eigen risico

Het eigen risico per gebeurtenis is 25% van het bedrag dat onder de verzekeringsdekking valt. De jaarlijkse eigen bijdrage bedraagt € 150,00.

Premie

De premie van de aanvullende Equipe Zorgverzekering Paard bedraagt € 50,00 per maand exclusief assurantiebelasting en poliskosten.

Voorwaarden