Aanvraagprocedure

Indien u een verzekering wenst aan te vragen, verzoeken wij u vriendelijk ons de volgende documenten te doen toekomen:

Aanvraagformulier
Voor het aanvragen van een verzekering dient u een aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen. Dit aanvraagformulier kunt u per post, per fax of per e-mail naar Equipe te sturen. U kunt tevens gebruik maken van ons digitale aanvraagformulier.

Keuringsrapport (indien beschikbaar)
Indien uw paard recent door een dierenarts is gekeurd, verzoeken wij u vriendelijk een kopie van het keuringsrapport mee te sturen.

Voorlopige dekking
De voorlopige dekking kan op drie manieren worden afgesloten:

  • Na ontvangst van het aanvraagformulier gaat de voorlopige dekking direct in.
  • Een voorlopige dekking kunt u ook telefonisch afsluiten, bijvoorbeeld als u van plan bent na een aankoopkeuring een paard of pony aan te schaffen.
  • Een voorlopige dekking kan ook worden afgesloten via onze internetsite door ons contactformulier in te vullen.

De voorlopige dekking verzekert uw paard tegen het risico van overlijden door een ongeval. De voorlopige dekking heeft een maximale duur van 14 dagen.

Beoordeling aanvraag
Na ontvangst van het aanvraagformulier en eventueel het keuringsrapport, vindt de beoordeling door de afdeling Acceptatie plaats. Indien er nog vragen zijn of er is een eventuele uitsluiting van toepassing, dan nemen wij direct contact met u op, of met de dierenarts die de keuring heeft uitgevoerd.

In een aantal gevallen is er een inspectie van een buitendienstinspecteur nodig, deze maakt een afspraak met u om het paard of de pony te bezichtigen. Vanzelfsprekend kunt u dan ook alle mogelijkheden, toegespitst op uw situatie, samen bespreken en uw keuze bepalen.

Inspectie
Als uw paard niet recent is gekeurd en u bent van plan een Equipe 2 Paardenverzekering, een Equipe 3 Paardenverzekering, een Equipe Foetus-veulenverzekering of een Collectieve verzekering af te sluiten, met een verzekerde waarde van maximaal € 10.000,- per paard, dan kan een buitendienstinspecteur het paard bezichtigen. In dit geval kunt u volstaan met het toesturen van een aanvraagformulier.

Indien u uw paard wenst te verzekering in de Equipe 4 Paardenverzekering en de verzekerde waarde is lager dan € 4.500,- dan kan uw paard tevens door een buitendienstinspecteur gekeurd worden.

Voor de inspectie worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Dekking
De dekking van de verzekering gaat in op het moment dat alle benodigde documenten bij ons zijn ontvangen en het risico is beoordeeld door de afdeling Acceptatie. Binnen ± 14 dagen krijgt u de polisbescheiden per post toegestuurd.

Keuze keuringsdierenarts
Equipe 2 en Equipe 3 Paardenverzekering:
Voor deze beide verzekeringen kunt u de keuring laten uitvoeren door een bevoegd dierenarts naar keuze.

Equipe 4 Paardenverzekering:
Tot een verzekerde waarde van € 4.500,- volstaat een keuring door onze buitendienstinspecteur of een klinische keuring door een bevoegd dierenarts naar keuze.

Wanneer de verzekerde waarde van uw paard hoger is dan € 4.500,- dan dient het paard klinisch en röntgenologisch gekeurd te worden, bij voorkeur door een dierenarts die staat vermeld op de Lijst van Equipe dierenartsen. Als het paard wordt beoordeeld als goed of acceptabel, dan hoeven de röntgenfoto’s niet opnieuw beoordeeld te worden door onze veterinair adviseur.

Is het paard gekeurd bij een andere dierenarts, dan zullen wij het keuringsrapport en de röntgenfoto’s laten beoordelen door onze veterinair adviseur. U kunt daarvoor vanzelfsprekend contact met ons opnemen.