Trailerverzekering

Het is mogelijk om uw paardentrailer via ons verzekeren.

 

Basisdekking

Aansprakelijkheid

De dekking is alleen van kracht wanneer het verzekerd object “veilig buiten het verkeer” tot stilstand is gekomen. Zolang het object gekoppeld is aan een motorrijtuig, is de WAM van toepassing. Als er ook dekking bestaat voor de gedekte gebeurtenis op de AVP van verzekerde, gaat de AVP altijd voor.

Verzekerd is:

 • aansprakelijkheid tot € 500.000,- per gebeurtenis
 • waarborgsom meeverzekerd tot € 50.000,-

 

Brand/diefstal/natuur

Brand/diefstal/natuur is de basisdekking en daarom standaard verzekerd.

Verzekerd is:

 • Plotselinge en onvoorziene beschadiging van het object door blikseminslag, brand, ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van eigen gebrek
 • Diefstal, verduistering en vermissing van het object, joyriding en braakschade
 • Beschadiging van het object door natuurgeweld (overstroming, vloedgolf, aardverschuiving, vulkanische uitbarsting, lawines, vallend gesteente, aardbeving, storm en blikseminslag)
 • Schade aan het object die is ontstaan in de tijd dat deze was gestolen
 • Kosten die gemaakt worden om een dreigende schade te voorkomen of te verminderen. Dit geldt alleen als die schade onder deze verzekering valt.
 • Diefstalpreventiemateriaal is altijd meeverzekerd.

Verplichtingen om diefstal te voorkomen:

 • Object beveiligen met een goedgekeurd koppelingsslot of goedgekeurde wielklem
 • Verzekerde waarde € 20.000,= of meer object beveiligen met een goedgekeurd koppelingslot en een goedgekeurde wielklem
 • De verplichte maatregelen moeten in werking zijn.

 

Aanvullende dekkingen

Beschadiging/aanrijding

Beschadiging/aanrijding is verzekerd als deze dekking op het polisblad staat en hiervoor premie is betaald.

Verzekerd is:

 • Plotselinge en onvoorziene beschadiging van het object
 • Schade door brand, ontploffing, zelfontbranding, botsen, omslaan, van de weg af raken of in het water belanden is ook verzekerd als deze het gevolg is van een eigen gebrek
 • Noodzakelijke reparatie van materiaal- en constructiefouten van het object als deze niet ouder is dan drie jaar en 5 jaar waardegarantie is gekozen
 • Kosten die gemaakt zijn om directe dreigende schade te voorkomen of te verminderen. Dit geldt alleen als die schade onder deze verzekering valt
 • Diefstalpreventiemateriaal is altijd verzekerd

 

Particuliere verhuur

Particulier verhuur is verzekerd als deze dekking op het polisblad staat en hiervoor premie is betaald.

Verzekerd is particulier verhuur van het object voor recreatief gebruik aan een privé persoon.

Er is geen dekking indien de paardentrailer bedrijfsmatig verhuurt of gebruikt wordt voor iets anders dan recreatie.

 

Hulpverlening

Hulpverlening is verzekerd als deze dekking op het polisblad staat en hiervoor premie is betaald.

De alarmcentrale van de Europeesche Hulplijn verzorgt de hulpverlening.

Verzekerd voor hulpverlening als:

 • U niet verder kunt na pech, diefstal of een ongeval met de aanhanger of auto-aanhanger combinatie
 • De bestuurder van de aanhanger of auto-aanhanger combinatie uitvalt door ziekte, letsel of overlijden

 

Vervangend vervoermiddel

Vervangend vervoermiddel is verzekerd als deze dekking op het polisblad staat en hiervoor premie is betaald.

Verzekerd is:

 • Uitval van het object of de auto binnen 7 dagen voor vertrek naar het buitenland door een van buitenkomend onheil, zoals aanrijding, storm of diefstal en voor de reis niet binnen 2 werkdagen na de oorspronkelijke vertrekdatum te gebruiken is
 • Tijdens de reis na een onvoorziene en onzekere gebeurtenis het object of de auto uitvalt en niet binnen 2 werkdagen weer te gebruiken is

 

Waardegarantie

Waardegarantie is de verzekerde waarde van het object, die 1, 3 of 5 jaar gelijk blijft. Tijdens deze periode blijft ook de premie ongewijzigd. Op het polisblad staat de verzekerde waarde en de waardegarantietermijn die gekozen is.

Na de waardegarantie termijn wordt zowel de waarde als de premie herberekend.

Na afloop van de waardegarantie termijn kan opnieuw gekozen worden voor een waardegarantie termijn.

 

Schadevergoeding

De uitkering op deze verzekering is als volgt:

 

Brand/diefstal/natuur

Waardegarantie: verzekerde waarde object

 

Beschadiging/aanrijding

Waardegarantie: verzekerde waarde object

 

Bij gedeeltelijke schade worden bij reparatie de herstelkosten uitgekeerd. Bij kleine beschadigingen die de functionaliteit van de paardentrailer niet aantasten, stelt de expert een bedrag aan waardevermindering vast.

Is de paardentrailer beschadigd, maar niet total loss? Dan worden de volledige kosten van reparatie vergoedt, wanneer binnen 6 maanden de schade aan de paardentrailer wordt gerepareerd. Doet men dit niet of later, dan wordt 50% van de reparatiekosten vergoedt.

 

Premie en eigen risico

De minimale premie bedraagt € 75,- per jaar excl. poliskosten en assurantiebelasting. Voor de exacte premietarieven verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met een van onze medewerkers.

Er is 21% assurantiebelasting verschuldigd over de premie en kosten. De poliskosten bedragen € 3,50. Bij prolongatie wordt € 0,60 in rekening gebracht.

Het standaard eigen risico bedraagt € 150,= en is tegen een premietoeslag volledig af te kopen.