Kieswijzer

De Equipe 2 Paardenverzekering is de basisverzekering. In deze dekking zijn o.a. de volgende risico’s verzekerd:

  • Overlijden door een ziekte en/of ongeval
  • Diefstal en brand
  • Beperkte vergoeding bij verlies foetus of veulen
  • Beperkte vergoeding geslaagde koliekoperatie
  • Beperkte vergoeding verwondingen/ fracturen
  • Castratierisico t/m 3e levensjaar

Onbruikbaarheid (totale blijvende ongeschiktheid) van het paard valt niet onder de dekking van de Equipe 2 Paardenverzekering.