Equipe 2

Paardenverzekering
3,5%
 • Overlijden of noodeuthanasie t.g.v. een acuut verlopende ziekte
 • Overlijden of noodeuthanasie t.g.v. ongeval
 • Diefstal en brand
 • Beperkte vergoeding bij verlies foetus of veulen
 • Beperkte vergoeding geslaagde koliekoperatie
 • Beperkte vergoeding verwondingen/fracturen
 • Castratierisico t/m 3e levensjaar
Meer informatie

Equipe 3

Paardenverzekering
5,5%
 • Overlijden of noodeuthanasie t.g.v. een acuut verlopende ziekte
 • Overlijden of noodeuthanasie t.g.v. ongeval
 • Diefstal en brand
 • Beperkte vergoeding bij verlies foetus of veulen
 • Beperkte vergoeding geslaagde koliekoperatie
 • Beperkte vergoeding verwondingen/fracturen
 • Castratierisico t/m 3e levensjaar
 • Totale blijvende ongeschiktheid t.g.v. ziekte
 • Totale blijvende ongeschiktheid t.g.v. ongeval
Meer informatie

Equipe 4

Paardenverzekering
8% - 10%
 • Overlijden of noodeuthanasie t.g.v. een acuut verlopende ziekte
 • Overlijden of noodeuthanasie t.g.v. ongeval
 • Diefstal en brand
 • Beperkte vergoeding bij verlies foetus of veulen
 • Beperkte vergoeding geslaagde koliekoperatie
 • Beperkte vergoeding verwondingen/fracturen
 • Castratierisico t/m 3e levensjaar
 • Totale blijvende ongeschiktheid t.g.v. ziekte
 • Totale blijvende ongeschiktheid t.g.v. ongeval
 • Totale blijvende ongeschiktheid t.g.v. kreupelheid
Meer informatie

Acceptatie
In veel gevallen is een aanvraagformulier en een keuring door een inspecteur voldoende. Wanneer u kiest voor Equipe 4 Paardenverzekering met een verzekerde waarde hoger dan €4.500,00 is het recente klinische en röntgenologische keuring vereist.

Equipe 2

Ziektekostenverzekering
€ 125,-
 • Dierenartskosten t.g.v.
 • Levensbedreigende ziekte
 • Levensbedreigend ongeval
Meer informatie

Equipe 3

Ziektekostenverzekering
€ 200,-
 • Dierenartskosten t.g.v.
 • Levensbedreigende ziekte
 • Levensbedreigend ongeval
 • Ziekte
 • Ongeval
Meer informatie

Equipe 4

Ziektekostenverzekering
€ 275,-
 • Dierenartskosten t.g.v.
 • Levensbedreigende ziekte
 • Levensbedreigend ongeval
 • Ziekte
 • Ongeval
 • Aandoeningen aan het bewegingsapparaat
Meer informatie

Equipe 4+

Ziektekostenverzekering
€ 375,-
 • Dierenartskosten t.g.v.
 • Levensbedreigende ziekte
 • Levensbedreigend ongeval
 • Ziekte
 • Ongeval
 • Aandoeningen aan het bewegingsapparaat
 • Fysio- ,Shockwave-, PRP en Stamceltherapie, Osteopathie/ Chiropractie, CT-scan, MRI scan, Tildren, Scintigrafie
Meer informatie

Bovenstaande premiepercentages en premiebedragen gelden per jaar en zijn exclusief assurantiebelasting en poliskosten.
Verzekerde waarde boven de € 30.000,00 premie op aanvraag.