Acceptatie
In veel gevallen is een aanvraagformulier en een keuring door een inspecteur voldoende. Wanneer u kiest voor Equipe 4 Paardenverzekering met een verzekerde waarde hoger dan €4.500,00 is het recente klinische en röntgenologische keuring vereist.
Bovenstaande premiepercentages en premiebedragen gelden per jaar en zijn exclusief assurantiebelasting en poliskosten.
Verzekerde waarde boven de € 30.000,00 premie op aanvraag.