Veelgestelde vragen

Aanvraag

Hoe vraag ik een verzekering aan?

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u vriendelijk ons een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier en het eventuele keuringsrapport toe te zenden. U kunt gebruik maken van ons digitale aanvraagformulier of van de van printversie van het aanvraagformulier. Na ontvangst van alle benodigde documenten zal de aanvraag in behandeling worden genomen en krijgt u zo spoedig mogelijk bericht over de afhandeling van uw aanvraag. Op deze website kunt u zich oriënteren op onze mogelijkheden. U kunt de verzekeringsvoorwaarden lezen en een persoonlijke premieberekening uitvoeren. Als u vervolgens nog niet helemaal zeker bent van uw keuze, kunt u contact met een van onze medewerkers voor advies. Voor een snelle reactie kunt u dit het beste telefonisch (+31 (0)416-315203) of via email doen.

Is het mogelijk het paard per direct in voorlopige dekking te nemen?

Ja, wij kunnen het paard telefonisch in voorlopige dekking nemen. Tevens is het mogelijk om via het contactformulier een voorlopige dekking aan te vragen. De voorlopige dekking verzekert uw paard tegen het risico van overlijden door een ongeval en heeft een maximale looptijd van 14 dagen.

Welke dierenartsen kan ik raadplegen voor de keuring van het paard?

Elke erkend dierenarts mag uw paard keuren. Op de website van Stichting Paard kunt u een overzicht vinden van de Erkend Keuringsdierenartsen voor paarden (EKDP). Indien u uw paard door een van deze dierenartsen laat keuren, nemen wij het keuringsadvies direct over.

Moet mijn paard gekeurd zijn door een dierenarts om in de verzekering te worden opgenomen?

Dat hoeft niet in alle gevallen. Afhankelijk van de acceptatienormen kan onze buitendienstinspecteur ook langs komen om uw paard te komen keuren. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Hoe oud mag een keuringsrapport zijn bij aanvraag/wijziging van de verzekering? En de röntgenologische keuring?

Een klinisch keuringsrapport mag niet ouder zijn dan 21 dagen. De röntgenologische keuring mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Kan ik een losse ziektekostenverzekering afsluiten voor mijn paard?

Indien u alleen dierenartskosten wenst te verzekeren, kunt u kiezen voor de Equipe Zorgverzekering Paard. Het is niet mogelijk om de Equipe 2, Equipe 3, Equipe 4 of Equipe4+ Ziektekostenverzekering los af te sluiten. De dekking van deze ziektekostenverzekeringen is namelijk altijd gerelateerd aan de dekking van de basisverzekering.

Ik heb een paard gekocht dat al bij Equipe Paardenverzekeringen is verzekerd. Kan ik deze verzekering overnemen?

Ja, het is mogelijk deze verzekering over te nemen. U dient samen met de oude eigenaar het formulier voor het wijzigen van eigenaar in te vullen en toe te sturen. U krijgt dan de gewijzigde polis bescheiden toegezonden. De oude eigenaar ontvangt een bevestiging van de beëindiging van de verzekering. Indien u de verzekering op dezelfde condities wilt voortzetten, hebben wij geen nieuwe veterinaire keuring van het paard nodig. Als u de dekking of de verzekerde waarde wenst te wijzigen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Schade

Mijn paard is ziek, kreupel of heeft een ongeval gehad. Wat moet ik nu doen?

Allereerst belt u uiteraard (indien noodzakelijk) een dierenarts. Zodra dit is gebeurd, dient u ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Dit kan telefonisch of per e-mail. Voor noodgevallen zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op het telefoonnummer +31(0)416-245555. Nadat u de schade bij ons gemeld heeft, sturen wij u per post of per email de schadedocumenten toe. Na ontvangst van deze documenten, wordt de schade in behandeling genomen.

De dierenarts zegt dat mijn paard niet meer zal herstellen van zijn aandoening. Wat moet ik nu doen?

Wij verzoeken u ons hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen. Als de totale blijvende ongeschiktheid veroorzaakt wordt door iets wat mogelijk gedekt is, hebben wij een uitgebreide verklaring van de betrokken dierenarts nodig, met daarbij (indien van toepassing) de gemaakte röntgenfoto’s en andere beelden. Het schadedossier zal vervolgens voorgelegd worden aan onze veterinair adviseur, waarna wij contact met u zullen opnemen om de vervolgstappen te bespreken. 

De dierenarts zegt dat mijn paard niet meer zal herstellen van zijn aandoening. Ik denk dat dit niet gedekt is door mijn verzekering. Wat nu?

Wij verzoeken u dit wel zo spoedig mogelijk bij ons te melden. Als u ervoor kiest uw paard te verkopen, te laten slachten of te laten euthanaseren, hebben wij een schriftelijke bevestiging hiervan nodig, zodat wij de verzekering voor u kunnen beëindigen. Mocht u twijfelen over de dekking, dan kunt u het beste alle informatie naar ons opsturen. Wij zullen dit dan in behandeling nemen en bekijken of het een gedekt voorval is.

Wanneer is mijn paard totaal blijvend ongeschikt?

Een paard is totaal blijvend ongeschikt wanneer het niet meer pijnvrij kan functioneren als rij- of menpaard en de prognose van de betreffende gediagnosticeerde aandoening is negatief (er zijn geen behandelopties meer), te beoordelen door de behandelend dierenarts en onze veterinair adviseur, dan is er sprake van een totaal blijvend ongeschikt paard. Een waardedaling van een paard is geen gedekt voorval bij een paardenverzekering.

Wat gebeurt er met mijn paard als deze totaal blijvend ongeschikt is verklaard?

Op het moment dat wij tot uitkering van uw paard over zullen gaan, gaan wij met u overleggen over wat er verder moet gebeuren met uw paard. Wij kunnen voor u regelen dat het paard door ons wordt opgehaald. Het paard wordt dan in Nederland geslacht. Als u hier tot op zekere hoogte bij wilt zijn, is dit mogelijk. Tevens ontvangt u een bewijs dat het paard daadwerkelijk is geslacht. Als u er voorkeur aan geeft het paard zelf te laten euthanaseren door een dierenarts, of te behouden voor een oude dag bij u, is dit ook mogelijk. Als er sprake is van een voorval dat niet gedekt is op de verzekering, bent u vrij zelf iets voor uw paard te regelen. U dient dit wel vooraf aan ons te melden.

Mijn paard is overleden. Wat moet ik nu doen?

Wij verzoeken u direct contact met ons op te nemen. Hiervoor zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar via +31(0)416-245555. U dient altijd een dierenarts in te schakelen die de dood van het paard vast kan stellen. De verklaring van de dierenarts moet vervolgens zo spoedig mogelijk en op dezelfde dag nog naar ons verzonden worden per fax of per email. Afhankelijk van de situatie kan namelijk autopsie nodig zijn (door bijvoorbeeld de GGD of de Diergeneeskundig Faculteit te Utrecht, Gent of Luik in België). Na de beoordeling van de ontvangen informatie nemen wij contact met u op en zullen wij u aangeven of uw paard opgehaald kan worden of dat er autopsie dient te worden uitgevoerd.

Mijn paard is gestolen. Wat moet ik nu doen?

U moet binnen 24 uur aangifte doen bij de politie. In het buitenland kunt u de aangifte ter plaatse doen. Het bewijs van de aangifte moet u zo spoedig mogelijk naar ons opsturen zodat wij dit in behandeling kunnen nemen.

Er is iets anders gebeurd wat mogelijk gedekt is door mijn verzekering. Wat moet ik nu doen?

Zodra er iets gebeurt dat mogelijk tot een schade-uitkering kan leiden, dient u dit zo snel mogelijk te melden en alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om (verdere) schade te voorkomen of te verminderen. Voor deze zaken zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar via +31(0)416-245555. Tijdens het contact zullen wij u vertellen welke stappen u dient te ondernemen.

Hoe snel krijg ik mijn schade vergoed?

Volgens de voorwaarden dienen wij een schadeclaim, binnen 30 dagen na ontvangst van alle documenten, met u af te wikkelen. Wij streven er echter naar een schadeclaim binnen 14 dagen met u af te wikkelen. Dit is afhankelijk van de complexiteit van uw schadeclaim. Nadat wij de claim hebben beoordeeld, ontvangt u altijd een schriftelijke bevestiging. Hierna wordt de uitkering binnen 10 werkdagen aan u overgemaakt.

Welke dierenarts mag ik inschakelen voor de behandeling van mijn paard?

Elke geregistreerde, praktiserende dierenarts en particuliere diergeneeskundige kliniek is bevoegd om uw paard te behandelen. De verzekeraar moet echter wel altijd de mogelijkheid hebben om u door te sturen naar een van de klinieken die op onze lijst met dierenartsen staan.

Dekking van de verzekering

Tot welke leeftijd kan ik mijn paard verzekeren?

Een nieuwe paardenverzekering kan worden afgesloten tot de leeftijd van 15 jaar. Paarden die reeds verzekerd zijn, kunnen verzekerd blijven tot de leeftijd van 20 jaar. Met ingang van het jaar waarin het paard de 20-jarige leeftijd bereikt, zal de paardenverzekering worden omgezet naar een ongevallendekking. U wordt hier tijdig van op de hoogte gebracht.

Moet ik voor mijn paard een aparte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

In de meeste gevallen is dit gedekt door uw eigen aansprakelijkheidsverzekering. Als dit niet het geval is kunt u dit risico bijverzekeren. Dit betreft echter altijd een secundaire dekking. Wij adviseren u eerst e.e.a. na te vragen bij uw persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering, om te voorkomen dat u een verzekering afsluit die u niet nodig heeft.

Valt fysiotherapie of alternatieve therapie onder de dekking van alle ziektekostenverzekering?

De kosten van fysiotherapie, komen alleen voor vergoeding in aanmerking als u de Equipe 4+ Ziektekostenverzekering heeft afgesloten en op doorverwijzing van een dierenarts.

Mijn paard voldoet niet aan de verwachtingen voor de sport. Is dit verzekerd?

Nee, het niet (kunnen) voldoen aan de verwachtingen die u van het paard hebt, is niet meeverzekerd. Daarnaast zijn ook zaken als waardevermindering, rij-technische problemen of karakterproblemen niet verzekerd.

Mijn paard is bijna 20 jaar, wat gebeurt er met mijn verzekering?

In het jaar dat uw paard 20 jaar oud wordt, wordt de verzekering per contractsvervaldatum omgezet naar een ongevallendekking. Een eventueel afgesloten aanvullende Ziektekostenverzekering komt hierbij te vervallen. U krijgt hier tijdig bericht van zodat u kunt besluiten of u de verzekering wenst voort te zetten of niet.

Is mijn paard verzekerd als iemand anders op hem/haar rijdt in plaats van ik zelf?

Ja, ook als je paard door iemand anders wordt gereden is het paard verzekerd. De verzekering is afgesloten voor het desbetreffende paard. Hierbij maakt het niet uit of je als eigenaar hem rijdt of bijvoorbeeld een verzorger of bijrijder. Ook als je paard (tijdelijk) ergens anders gestald staat, om bijvoorbeeld klaar gemaakt te worden voor keuringen of voor wedstrijden, is het paard gewoon verzekerd.

Administratie en premiebetaling

Op welke manieren kan ik de premie betalen?

U kunt ervoor kiezen de premie per jaar, per half jaar, per kwartaal of per maand te betalen. Indien u kiest voor premiebetaling per jaar of per half jaar ontvangt u een factuur. Premiebetaling per kwartaal of per maand kan alleen via automatische incasso. Voor de automatische incasso verleent u specifiek toestemming door middel van het ondertekenen van een machtiging. Indien u kiest voor een betaling per kwartaal of per maand betaalt u een toeslag van 6% over de bruto premie.

Ik betaal mijn premie via automatische incasso. Wanneer wordt de premie afgeschreven?

De premie binnen 10 dagen na elke maandelijkse premievervaldatum van uw rekening afgeschreven. Wanneer het onmogelijk blijkt de premie van uw rekening te incasseren, krijgt u hier schriftelijk bericht over. U dient het openstaande bedrag dan zelf te voldoen.

Mijn bankrekeningnummer is gewijzigd, hoe kan ik dit doorgeven? 

U kunt dit schriftelijk aan ons doorgeven via post of e-mail. Deze wijziging kan niet telefonisch worden doorgegeven.

Hoe kan ik mijn verzekering en/of de verzekerde waarde wijzigen? 

Een wijziging dient altijd schriftelijk te worden ingediend. Dit kan per post of via email. Afhankelijk van de soort wijziging kan het zijn dat onze buitendienstinspecteur het paard komt bekijken of dat wij een nieuwe klinische of röntgenologische keuring van uw paard nodig hebben. Zodra wij uw verzoek tot wijziging van de polis hebben ontvangen, nemen wij met u contact op om te bespreken of wij nog aanvullende informatie nodig hebben.

Hoe kan ik mijn adreswijziging of de wijziging van het staladres doorgeven?

Dit kunt u schriftelijk aan ons doorgeven per post of via e-mail. Wij kunnen deze wijziging helaas niet telefonisch aannemen.

Het gebruiksdoel van mijn paard is veranderd. Moet ik dit doorgeven?

Ja, alle wijzigingen die van belang zijn, dienen aan ons te worden doorgegeven. De wijziging van het gebruiksdoel heeft geen gevolgen voor de dekking van de verzekering.

Hoe kan ik mijn verzekering beëindigen? 

U kunt dit schriftelijk aan ons doorgeven per post of via e-mail, onder vermelding van de gewenste beëindigingsdatum, de reden van beëindiging, en natuurlijk uw persoonsgegevens en het polisnummer. Na het eerste verzekeringsjaar, bedraagt de opzegtermijn één maand. Wij kunnen opzeggingen helaas niet telefonisch aannemen. U ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van beëindiging van de polis.

Mijn paard is verkocht. Kan de verzekering worden overgenomen door de nieuwe eigenaar van mijn paard?

Als u uw paard heeft verkocht, kan de nieuwe eigenaar desgewenst de lopende verzekering van u overnemen. Wij verzoeken u en de nieuwe eigenaar dan het formulier wijziging eigenaar in te vullen en toe te sturen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u dit aangeven in uw opzeggingsbericht. Dan nemen wij contact op met de nieuwe eigenaar. Als de nieuwe eigenaar de verzekering op dezelfde condities wil voortzetten, hebben wij geen nieuwe veterinaire keuring van het paard nodig.

Overige vragen

Moet ik mijn paard laten chippen?

Vanaf 1 januari 2007 is dit in Nederland wettelijk verplicht. Veulens moeten binnen 7 maanden worden gechipt. U kunt er zelfs een boete voor krijgen als u uw paard zonder paspoort vervoert of bij huis heeft staan. Meer informatie over chippen, paspoorten en het registratiebeleid vindt u onder andere op de website van het PVE. In België is dit vanaf 1 juli 2008 ook verplicht gesteld. Veulens moeten binnen 4 maanden na de geboorte worden gechipt, en zeker voordat zij gespeend worden of van sanitair verantwoordelijke veranderen. Op www.vlacopaard.be vindt u meer informatie over de Belgische identificatiewetgeving. Voor informatie over het chippen van paarden buiten Nederland of België adviseren wij u navraag te doen bij de paardensportfederatie of betrokken overheidsinstantie van het land in kwestie.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.