Equipe 3 Paardenverzekering

De Equipe 3 Paardenverzekering biedt dezelfde dekking als de Equipe 2 Paardenverzekering, uitgebreid met dekking voor totale blijvende ongeschiktheid als gevolg van een ziekte en/of ongeval.

Gedekte risico’s

Deze verzekering keert 100% van de verzekerde waarde van uw paard uit indien uw paard uit zijn of haar lijden moet worden verlost door noodeuthanasie of wanneer uw paard overlijdt ten gevolge van:

  • Een acuut verlopende ziekte
  • Een ongeval
  • Dekking, dracht of de geboorte van een veulen
  • Een levensreddende operatie (bijv. een koliekoperatie)
  • Verdrinking
  • Brand, blikseminslag, ontploffing of elektrocutie
  • Een ongeval tijdens transport binnen de Europese Unie

Tevens keert deze verzekering 90% van de verzekerde waarde uit bij totale blijvende ongeschiktheid door een ziekte en/of ongeval.

Belangrijk!

Ongeschiktheid als gevolg van een aandoening aan het bewegingsapparaat, niet ten gevolge van een ongeval, valt niet onder de dekking van deze verzekering. Peesaandoeningen vallen niet onder het begrip ongeval en zijn derhalve niet meeverzekerd.

Indien u aandoeningen aan het bewegingsapparaat, die van binnenuit ontstaan (zoals spat, hoefkatrolontsteking of peesblessures) wenst mee te verzekeren, verwijzen wij u naar de Equipe 4 Paardenverzekering.

Gratis meeverzekerd

De onderstaande risico’s zijn gratis meeverzekerd op de dekking van de Equipe 3 Paardenverzekering.

Diefstal
Deze verzekering dekt tevens het risico van diefstal van uw paard of pony.

Beperkte vergoeding dierenartskosten

  • De kosten van een geslaagde koliekoperatie vallen onder de dekking van deze verzekering. Indien u tevens de kosten van het verblijf in de kliniek, medicijnen en eventuele voor- en nabehandelingen wenst mee te verzekeren, dient u een Aanvullende Equipe 3 Ziektekostenverzekering af te sluiten.
  • De behandeling van levensbedreigende open verwondingen en acute fracturen (met uitzondering van operaties) is beperkt meeverzekerd. De uitkering bedraagt maximaal € 1.150,00 met een eigen risico van € 185,00.

Ongeboren veulen
Het ongeboren veulen van de verzekerde merrie is volgens de voorwaarden meeverzekerd indien de merrie drachtig is van een tot de dekdienst toegelaten hengst van een erkend stamboek. De uitkering bedraagt 10% van de verzekerde waarde van de merrie met een maximum van € 450,00.

Castratierisico
Voor hengsten tot en met het derde levensjaar is het risico van overlijden door castratie meeverzekerd, mits de testikels zich op een normale wijze buiten het lichaam bevinden en de castratie wordt uitgevoerd door een bevoegd dierenarts.

Premie

Het premiepercentage voor deze verzekering bedraagt 5,5% van de verzekerde waarde exclusief poliskosten en assurantiebelasting.
Vanaf een verzekerde waarde van € 30.000,00 premie op aanvraag.

Voorwaarden