Equipe 3 Ziektekostenverzekering

Deze ziektekostenverzekering kunt u afsluiten in combinatie met de Equipe 3 Paardenverzekering.

Gedekte risico’s

Deze verzekering vergoedt dierenartskosten ten gevolge van:

  • Een levensbedreigende ziekte
  • Een levensbedreigend ongeval
  • Een ziekte
  • Een ongeval

Let op: dierenartskosten die verband houden met aandoeningen aan het bewegingsapparaat die niet door een ongeval zijn ontstaan, zijn niet gedekt in de Equipe 3 Ziektekostenverzekering.

Eigen risico

Per gebeurtenis geldt er een eigen risico van 25% van het bedrag dat onder de verzekeringsdekking valt. Per polis is er een jaarlijkse eigen bijdrage van € 150,- van toepassing.

De maximale schadevergoeding per verzekeringsjaar bedraagt 100% van de verzekerde waarde van het paard en maximaal € 4.500,00.

Premie

De premie van de aanvullende Equipe 3 Ziektekostenverzekering bedraagt € 250,00 per jaar exclusief assurantiebelasting.

Voorwaarden