Equipe 4 Paardenverzekering

De Equipe 4 Paardenverzekering biedt dezelfde dekking als de Equipe 3 Paardenverzekering. Tevens is het risico van blijvende onbruikbaarheid als gevolg van een aandoening aan het bewegingsapparaat verzekerd, zoals bijvoorbeeld spat, hoefkatrol, artrose en peesaandoeningen.

Voor het afsluiten van deze verzekering tot een verzekerde waarde van € 4.500,00 kan een buitendienstinspecteur uw paard keuren, of is een klinisch keuringsrapport dat niet ouder is dan 3 weken voldoende. Indien uw paard een verzekerde waarde heeft van meer dan € 4.500,00 dan is een volledige klinische en röntgenologische keuring vereist. De klinische keuring mag niet ouder dan 3 weken zijn en de röntgenologische keuring mag maximaal 3 maanden oud zijn.

Gedekte risico’s

Deze verzekering keert 100% van de verzekerde waarde van uw paard uit indien uw paard uit zijn of haar lijden moet worden verlost door noodeuthanasie of wanneer uw paard overlijdt ten gevolge van:

  • Een acuut verlopende ziekte
  • Een ongeval
  • Dekking, dracht of de geboorte van een veulen
  • Een levensreddende operatie (bijv. een koliekoperatie)
  • Verdrinking
  • Brand, blikseminslag, ontploffing of elektrocutie
  • Een ongeval tijdens transport binnen de Europese Unie

Tevens keert deze verzekering 90% van de verzekerde waarde uit bij totale blijvende ongeschiktheid door een ziekte en/of een ongeval.
Daarnaast hebt u recht op een uitkering van 90% van de verzekerde waarde indien het paard totaal blijvend ongeschikt wordt als gevolg van een aandoening aan het bewegingsapparaat.

Gratis meeverzekerd

De onderstaande risico’s zijn gratis meeverzekerd op de dekking van de Equipe 4 Paardenverzekering.

Diefstal
Deze verzekering dekt tevens het risico van diefstal van uw paard of pony.

Beperkte vergoeding dierenartskosten

  • De kosten van een geslaagde koliekoperatie vallen onder de dekking van deze verzekering. Indien u tevens de kosten van het verblijf in de kliniek, medicijnen en eventuele voor- en nabehandelingen wenst mee te verzekeren, dient u een Aanvullende Equipe 4 Ziektekostenverzekering of een Aanvullende Equipe 4+ Ziektekostenverzekering af te sluiten.
  • De behandeling van levensbedreigende open verwondingen en acute fracturen (met uitzondering van operaties) is beperkt meeverzekerd. De uitkering bedraagt maximaal € 1.150,00 met een eigen risico van € 185,00.

Ongeboren veulen
Het ongeboren veulen van de verzekerde merrie is volgens de voorwaarden meeverzekerd indien de merrie drachtig is van een tot de dekdienst toegelaten hengst van een erkend stamboek. De uitkering bedraagt 10% van de verzekerde waarde van de merrie met een maximum van € 450,00.

Castratierisico
Voor hengsten tot en met het derde levensjaar is het risico van overlijden door castratie meeverzekerd, mits de testikels zich op een normale wijze buiten het lichaam bevinden en de castratie wordt uitgevoerd door een bevoegd dierenarts.

Premie

Verzekerde waarde Premiepercentage*
€ 1.000 tot € 5.000 8%
€ 5.001 tot € 15.000 9%
€ 15.001 tot € 30.000 10%

* De genoemde premiepercentages zijn vermeld exclusief poliskosten en assurantiebelasting.

 

Voorwaarden