Equipe 4 Ziektekostenverzekering

Deze ziektekostenverzekering kunt u afsluiten in combinatie met de Equipe 4 Paardenverzekering.

Gedekte risico’s

Deze verzekering vergoedt dierenartskosten ten gevolge van:

  • Een levensbedreigende ziekte
  • Een levensbedreigend ongeval
  • Een ziekte
  • Een ongeval
  • Een kreupelheid
  • Behandeling(en) met bisfosfonaten en regeneratieve therapieën (zoals o.a. IRAP-, PRP- en Stamceltherapie)

Eigen risico

Per gebeurtenis geldt er een eigen risico van 25% van het bedrag dat onder de verzekeringsdekking valt. Per polis is er een jaarlijkse eigen bijdrage van € 150,- van toepassing.
De maximale schadevergoeding per verzekeringsjaar bedraagt 100% van de verzekerde waarde van het paard en maximaal € 4.500,00.

Premie

De premie van de aanvullende Equipe 4 Ziektekostenverzekering bedraagt € 325,00 per jaar exclusief assurantiebelasting.

Voorwaarden