Equipe 4+ Ziektekostenverzekering

Deze ziektekostenverzekering kunt u afsluiten vanaf een verzekerde waarde van € 5000,- en in combinatie met de Equipe 4 Paardenverzekering.

Gedekte risico’s

Deze verzekering vergoedt dierenartskosten ten gevolge van:

  • Een levensbedreigende ziekte
  • Een levensbedreigend ongeval
  • Een ziekte
  • Een ongeval
  • Een kreupelheid
  • Behandeling(en) met bisfosfonaten en regeneratieve therapieën (zoals o.a. IRAP-, PRP- en Stamceltherapie)
  • Fysiotherapie, Shockwavetherapie, Osteopathie/Chiropractie
  • Scintigrafie, CT-scan en MRI-scan
  • Acupunctuur, homeopathische behandelingen en alternatieve c.q. complementaire geneeswijzen

Eigen risico

Per gebeurtenis geldt er een eigen risico van 25% van het bedrag dat onder de verzekeringsdekking valt. Per polis is er een jaarlijkse eigen bijdrage van € 250,- van toepassing.
De maximale schadevergoeding per verzekeringsjaar bedraagt 100% van de verzekerde waarde van het paard en maximaal € 5.000,00.

Premie

De premie van de aanvullende Equipe 4+ Ziektekostenverzekering bedraagt € 475,00 per jaar exclusief assurantiebelasting.

Voorwaarden