Equipe 4+ Ziektekostenverzekering

Deze ziektekostenverzekering kunt u afsluiten vanaf een verzekerde waarde van € 5000,- en in combinatie met de Equipe 4 Paardenverzekering.

Gedekte risico’s

Deze verzekering vergoedt dierenartskosten ten gevolge van:

  • Een levensbedreigende ziekte
  • Een levensbedreigend ongeval
  • Een ziekte
  • Een ongeval
  • Een kreupelheid
  • Fysiotherapie, Shockwavetherapie, Osteopathie/Chiropractie, CT-scan, MRI-scan, Bisfosfonaten, Regeneratieve therapieën en Scintigrafie

Eigen risico

Per gebeurtenis geldt er een eigen risico van 25% van het bedrag dat onder de verzekeringsdekking valt. Per polis is er een jaarlijkse eigen bijdrage van € 250,- van toepassing.
De maximale schadevergoeding per verzekeringsjaar bedraagt 100% van de verzekerde waarde van het paard en maximaal € 4.500,00.

Premie

De premie van de aanvullende Equipe 4+ Ziektekostenverzekering bedraagt € 375,00 per jaar exclusief assurantiebelasting.

Voorwaarden