Collectieve verzekering

De Equipe Collectieve verzekering kunt u afsluiten voor minimaal 8 verzekerde paarden.

Gedekte risico’s

Deze verzekering keert 100% van de verzekerde waarde van uw paard uit wanneer uw paard direct uit zijn of haar lijden moet worden verlost door euthanasie of noodslachting, of overlijdt ten gevolge van:

  • Een ziekte
  • Een ongeval
  • Dekking, dracht of de geboorte van een veulen
  • Een levensreddende operatie (bijv. een koliekoperatie)
  • Verdrinking
  • Brand, blikseminslag, ontploffing of elektrocutie

Uitkering bij Schade

De maximale uitkering per jaar bedraagt 25% van de totale verzekerde waarde.
Bij dood door brand wordt 100% van de verzekerde waarde uitgekeerd.

Premie

De netto jaarpremie bedraagt 2.25% van de totale verzekerde waarde.
Dit is exclusief poliskosten en assurantiebelasting.

Voorwaarden